الفبای روسی

توسط nima

خط و الفبای روسی از خط سیریلیک گرفته شده است.
این خط در قرن نهم میلادی و زمان پادشاهی بلغارستان کاربرد داشته است.
سنت سیریل  یک کشیش بزرگ در آن زمان بوده است که ظاهراً نام الفبای سیریلیک از او اقتباس شده است.
وی خط سیریلیک را نظم داد و قاعده برای آن قرار داد.
امروزه زبان روسی 33 حرف دارد که بسیاری از این حروف شبیه به حروف لاتین و عبری می باشند.

به منظور یادگیری بهتر الفبای سیریلیک، بهتر است آنها را در مقایسه با الفبای انگلیسی بیاموزیم،
البته به یاد داشته باشیم که فقط معدودی از حروف سیریلیک مشابه الفبای انگلیسی می باشد و بکار می رود.
حروف روسی در قیاس با حروف انگلیسی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:

حروفی که هم مانند انگلیسی نوشته و هم خوانده می شوند

 • A a مانند واژه ی ask
 • K k مانند واژه ی kilo
 • E e مانند واژه ی Expert
 • M m مانند واژه ی money
 • O o که به صورت au تلفظ می شود
 • T t مانند واژه ی task

حروفی که شکل متفاوت دارند ولی صدای مشابه

 • Б б  مانند حرف b در  basket
 • Г г  مانند g در gamble
 • Д д   مانند d در dirty
 • Ё ё    مانند o در copy
 • Ж ж مانند s در usual
 • П п مانند p در present
 • Ф ф  مانند f در face
 • И и   مانند ee در free
 • Й й  مانند y در soy
 • Л л   مانند L در Luck
 • Ц ц    مانند t’s در It’s
 • Ш ш   مانند sh در shampoo
 • Щ щ   مانند shsh در rush-ship
 • Э э    مانند e در edit
 • Ю ю     مانند oo اما کوتاهتر مثل  Noodles
 • Я я   مانند yu در yummy

حروفی که ظاهر مشابه ولی صدای متفاوتی دارند

 • В в   مانند حرف v در video
 • З з   مانند حرف z در zonal
 • Н н   مانند حرف n در noise
 • Р р   مانند حرف r در restaurant
 • С с  مانند حرف s در sun
 • У у  مانند حرف oo در oodles
 • Ч ч  مانند حرف ch در church
 • Х х   مانند حرف ch در lich وقتی از تلفظ اسکاتلدی استفاده می شود

حروفی که مشابهی در انگلیسی ندارند و ویژه الفبای روسی هستند

 • Ы ы
 • Ь
 • Ъ
الفبای روسی با تمام شباهت هایی که به انگلیسی دارد کاملاً با آن متفاوت می باشد.
هم چنین قواعد گرامری زبان روسی به آن صورت شباهتی به زبان انگلیسی و یا فارسی ندارد.

یک نظر بدهید

ترجمه زبان روسی