تاریخچه زبان روسی

توسط nima

تاریخچه زبان روسی

تاریخ شناسان و زبان شناسان، تاریخچه زبان روسی را به طور کلی به چهار دوره تقسیم میکنند:

  • از آغاز تا دوره ی کیِف و فروپاشی رژیم فئودالی
  • دوران مسکو (سده های 15 تا 17 بعد از میلاد)
  • دوران امپراطوری تزارها (سده های 18 و 19 بعد از میلاد)
  • دوره شوروی و پس از آن (سده بیستم به یعد)

تا قبل از قرن 17 به دلیل کمبود نوشته های موجود مطالعه در این بازه زمانی با دشواری روبرو می باشد.
چون تا آن دوران، اکثر متون ارزشمند فرهنگی، ادبی و مذهبی به زبان اسلاوی کلیسایی نگارش می شدند.
البته در آن زمان هم زبان روسی در بین عموم مردم رایج بوده است،
تا جایی که حتی متونی که به زبان اسلاوی کلیسایی بودند،
برای فهم مردم به روسی ترجمه می شدند.
کم کم داشتن خط و نوشتار برای زبان روسی به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شد.
کهن ترین نسخه ای که قسمتی از آن به زبان روسی بوده است، یادگار قرن یازدهم میلادی می باشد.
نوشتن به زبانهای زیر شاخه ی روسی نیز از قرنهای بعدی متداول شد:
برای مثال زبان اکراینی از قرن 13 میلادی نگاشته شد و از زبان روسی تا حدودی جدا شد.
زبان بلاروسی سه قرن بعد از اوکراینی و در قرن 16 میلادی به بعد مکتوب شد،
چند نوشته به زبان بلاروسی از آن قرن ها وجود دارد..

در هجدهمین قرن بعد از میلاد، تزار روسیه، “پطر کبیر” نیاز به تمدن را مثل سایر کشورهای اروپا ضروری دید.
با این طرز تفکر به تدریج زبان روسی وارد اروپا شد و واژگان بسیاری نیز از سایر زبانهای اروپایی وارد آن شدند.
پطر کبیر نخستین کسی بود که در شروع قرن نوزدهم دستور به ساده سازی خط سیریلیک داد و آن را به عنوان خط کشور برگزید.

به خاطر پیگیری های بی دریغ “کاترین کبیر” جانشین پطر و هم چنین حضور نویسنده های قوی مانند “پوشکین” زبان روسی پیشرفت فوق العاده ای کرد و توانست خود را از زبان اسلاوی جدا کند.
امروزه زبان روسی جدید طبق لهجه مردمان شهر مسکو پایه گذاری شده چرا که این شهر از قرن پانزدهم به عنوان مهد فرهنگی روسیه بوده است.

یک نظر بدهید

لهجه روسی