انواع لهجه در زبان روسی

توسط nima

انواع لهجه روسی

یکی از مهمترین پارامترها و نکات در هر زبانی لهجه می باشد.
لهجه ها، شهر به شهر، ده به ده، و حتی محله به محله می توانند تفاوت های زیادی داشته باشتد،
متاسفانه یا خوشبختانه لهجه اکثراً به عنوان یک ویژگی برای قضاوت در مورد کلاس یا تحصیل یک شخص، مورد کاربرد می باشد (اگرجه ممکن است معیار مناسبی نباشد).

لهجه ی روسی استاندارد

زبان روسی یکی از استانداردترین زبان های دنیا می باشد.
البته که مقادیری تفاوتِ محلی همیشه موجود است، ولی اغلب به صورت چشمگیری تفاوت ندارد.
اگر یک روس زبان نباشید، احتمالاً حتی متوجه آن نخواهید شد.

اتفاقات و دلایل بسیاری دست به دست هم داده اند تا زبان روسی که وسعت بسیاری دارد تا این حد متجانس باقی بماند.
جنبش های اجتماعی مردم حاشیه کشور، و نواحی روستایی و شهری یکی از این دلایل است، که به خاطر USSR شکل گرفت.
تحصیل همگانی و اجباری در روسیه نیز باعث یکسانی گویش های محلی و تبدیل آنها به زبان روسی استاندارد شد،
که اکنون نیز کماکان به آن صحبت می شود. البته، در این بین نباید منکر نقش بسزای رسانه ها شد،
رسانه ها همگی به زبان استاندارد روسی می باشند که همین امر به یکسانی زبان روسی کمک شایانی کرده است.

تنوع در گویش

تقریباً احتمال تشخیص لهجه و گویش برای شمایی که زبان مادریتان روسی نیست، ممکن نمی باشد،
ولی به هر حال ممکن است شما این تفاوت را در زبان مناطق مختلف حس کنید.
لهجه در واقع تغییر در تلفظ واژه ها می باشد،
در حالی که در گویش، واژه ها و حتی دستورهای گرامری را تغییر می دهد.
در کشور روسیه بیشتر تغییرات در گویش می باشد و تفتوت تلفظ بسیاری وجود ندارد.
گویش های روسی را می توان به طور کلی به 3 زیرگروه تقسیم بندی کرد:
گویش شمالی، گویش مرکزی و گویش جنوبی.
البته تک و توک قوم های کوچکی هستند که با ترکیب روسی با زبان های مناطق اطاف زبان و گویش خاص خودشان را دارند.

یک نظر بدهید

روس زبانتاریخچه روسی