جنسیت واژه ها در زبان روسی

توسط nima

پیش گفتار

زبان روسی پرکاربردترین زبان در اروپا و هم چنین هشتمین زبان زنده دنیا به حساب می آید،
این زبان با الفبای سیریلیک نوشته می شود و در کشورهای بسیاری مانند روسیه، اوکراین و کلاً کشورهای واقع در شوروی سابق مورد استفاده است.
در ادامه به بررسی جنسیت در زبان روسی خواهیم پرداخت:

جنسیت واژه ها در زبان روسی

جنسیت واژه ها و نام ها نقش کلیدی را در زبان روسی بر عهده دارد.
جنسیت اسامی به این خاطر مهم بشمار می رود، که جنسیت مستقیماً بر صفت‌ها، ضمیرها و هم چنین حالت ماضی فعل ها تأثیرگذار است.
تقریباً باید گفت که ساختن یک عبارت ساده به زبان روسی بدون دانستن جنسیت اسم ها میسر نخواهد بود.

در ساختار زبان روسی اسم ها از نظر جنسیت سه حالت دارند:

  • مونث
  • مذکر
  • خنثی

جنسیت واژه ها و اسامی در زبان روسی از تعدادی قاعده ها قابل تشخیص است.
قواعد تشخیص جنسیت در اکثر مواقع (نه همیشه) مورد کاربردند.
اگر اسامی اشاره به انسان مذکر (حیوان مذکر) اشاره داشته باشند،
از نظر قواعد دستوری زبان روسی آنها هم مذکر خواهند بود، همین طور برای مؤنث‌ها.
در زبان روسی عموماً برای حیوانات هم از ضمایر مذکر و مونث استفاده می شود به غیر از دسته بسیار کوچکی از حیوانات (حشرات و …) که از نظر دستوری خنثی هستند.
به یاد داشته باشید که حتی تعداد بسیاری از اشیاء و اجسام بی جان نیز مؤنث یا مذکر می باشند.

کلام آخر

شوربختانه جنسیت این واژه ها از قانون خاص و قاعده ی منطقی ای قابل تشخیص نیست و هم چنین رابطه‌ی ویژه ای با معنایشان هم ندارد.
البته دسته بندی جنسیت اسامی غیر جاندار، با توجه به حروف آخر واژه تقریباً قابل تشخیص می باشد.
البته قانون آخرین حرف برای دانستن جنسیت اکثر اسامی (نه همه) کاربرد دارد.
شماری قاعده نسبتاً آسان برای تشخیص جنسیت اسامی موجود است.
این قواعد هرچند برای کسانی که تازه شروع به یاد گرفتن زبان روسی کرده اند مکفی می باشد،
وای باید به یاد داشت که هیچ قانون جامعی برای دانستن جنسیت تمام اسامی به سادگی وجود ندارد.

یک نظر بدهید

روس زبانخط سیریلیک