ویژگی های ترجمه خوب

توسط nima

برای اینکه موفق شوید مقالات علمی خود را مجلات معتبر روسی به چاپ برسانید،
باید گزارش یا مقاله ی شما هم از لحاظ محتوایی و همین طور از لحاظ ساختاری نظر مساعد داوران ژورنال را جلب کند،
در این میان چه بسیار گزارش ها و مقالات علمی با محتوای قوی و جامع که به دلیل ترجمه نا مناسب و ضعیف شانس چاپ را از دست داده اند.
گروه اوستانا با در اختیار داشتن کارشناسان باسابقه و مجرب در این زمینه، مقالات و گزارشات ارسالی شما را در اختیار کارشناسان و متخصصین آن رشته می دهد تا یک ترجمه خوب و باکیفیت و عالی برای شما ثبت شود.

نکات مهم برای داشتن ترجمه خوب

 • در اولین و مهمترین گام، ترجمه خوب باید مفهوم اصلی متن را برساند.
 • پیام کلی متن را بدون هیچ کم و زیادی از زبان مبدا به مقصد ببرد.
 • متن زبان مبدا و ادبیات متن را عینا و به درستی برگرداند.
 • روانی متن و سلیس بودن ترجمه باید به حدی باشد که حالت متن مبدا را نیز رعایت کند.
 • نزدیکترین و بجاترین معادل طبیعی واژگان زبان مبدا را نخست از نظر معنی و مفهوم، سپس با در نظر گرفتن سبک به زبان مقصد برگرداند.

نکاتی برای بهتر شدن ترجمه

 • آگاهی و دانایی کامل (در صورت تخصصی بودن نسبی) به موضوع
 • درک کامل و صحیح از مفهوم متن
 • آشنایی با ادبیات و سبک هردو زبان مبدا و مقصد
 • حفظ لحن و حالت نویسنده در متن جدید ترجمه شده
 • انتخاب معادل های صحیح و دقیق برای واژگان
 • رعایت تمامی علامت های زبانی، نقطه گذاری و نشانه گذاری
 • ترجمه روان و سلیس، یعنی خواندن متن ترجمه برای خواننده جذابیت داشته باشد.
 • توضیح نقاط مبهم برای خواننده در پاورقی
 • رساندن معنا و مفهوم متن اصلی با کمترین جابجایی مفهومی
 • رساندن مفاهیم در چارچوب ساختار دستور زبان مقصد

مواردی که در اینجا گفتیم به داشتن یک ترجمه روسی مناسب و عالی میتواند کمک می کند و از اصول اولیه یک ترجمه تخصصی محسوب می شود.
هر مترجم، هر قدر هم آماتور، موظف به اجرای این اصول می باشد.
حال شرایطی را تصور کنید که یک متن، به دست دو مترجم متفاوت برگردان شود،
مشخصاً حاصل کار آن دو متفاوت خواهد بود.
درست است که مفهوم کلی هر دو ترجمه یکی خواهد بود ولی دو مترجم ، دو انسان گوناگون با زاویه دیدها ، نگرش ها  و شخصیت های مختلفی می باشند،
پس طبیعتاً انتخاب واژگان و معادل هایی که برای کلمات مختلف بکار میگیرند،متفاوت است.

یک نظر بدهید

ترجمه روسیترجمه روسی رسمی