روسیه

جهت سفارش هر نوع ترجمه، فرم زیر را کامل کنید.

ترجمه کتبی : کلمه ای از ۲۵۰ تومان

ترجمه حضوری : ساعتی ۱۵ دلار (۸ ساعت کاری ۱۰۰ دلار)

ترجمه فیلم و یا فایل صوتی :دقیقه ای از ۱۰،۰۰۰ تومان

تدریس خصوصی بسته به نوع آموزش تحصیلی یا تجاری :  از جلسه ای ۵۰،۰۰۰ تومان

ترجمه آنلاین : از ساعتی ۱۰ دلار

ترجمه قرارداد هاو … : توافقی میباشد.

  • موضوع خود را مشخص کنید.